Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư Bến Hà

19:34, Thứ Sáu, 4-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 4/11/2022, khu dân cư Bến Hà, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 (1930-2022). Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về dự ngày hội.

Khu dân cư Bến Hà có 143 hộ, 530 nhân khẩu, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều. Đời sống của 92% hộ dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp kết hợp chăn nuôi, trồng cây công nghiệp dài ngày. Phong trào phát triển kinh tế ngày càng xuất hiện nhiều mô hình làm ăn giỏi. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong khu dân cư đạt 28 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2021…

Những năm qua, khu dân cư Bến Hà đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua "Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương", phong trào bảo vệ môi trường “Xanh, sạch, đẹp”. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, sôi nổi; Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; bộ mặt của khu dân cư ngày càng khởi sắc, sạch đẹp. Hương ước, quy ước đã được bà con tham gia xây dựng và tự giác thực hiện, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các thủ tục lạc hậu mê tín dị đoan…

Toàn thôn có 142/143 hộ được công nhận là gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 99,3%, trong đó có 97 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền. Tỉ lệ hộ nghèo giảm, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; đời sống của các hộ gia đình khó khăn, gia đình người có công với cách mạng được quan tâm. Kết quả đáng khích lệ trên là thành quả của của bà con đã nỗ lực, cùng nhau đoàn kết, vượt khó vươn lên, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước cũng như các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả đáng khích lệ trong lao động, sản xuất và xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúckhu dân cư Bến Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, bà con trong thôn với đức tính cần cù, chịu khó, đã phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tập trung đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng gò đồi để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Trên địa bàn khu dân cư có nhiều hộ gia đình làm ăn giỏi, hàng năm thu nhập từ 100 - 160 triệu đồng. Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể của thôn luôn sát dân, gần dân, phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, là chỗ dựa là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần quan trọng cùng với cán bộ và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phát huy kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Gio Linh cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà con nhân dân thôn Bến Hà nói riêng và nhân dân xã Linh Trường nói chung đẩy mạnh sản xuất, phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, đoàn kết các dân tộc, thực hiện Đại đoàn kết từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư. Thường xuyên tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình, mỗi người dân tự giác chấp hành và hăng hái thực hiện các chủ trương lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế, Quy ước, Hương ước; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2025, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt tập trung thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới "; từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương; giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác