Công an tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

22:17, Thứ Sáu, 13-1-2023

(Web Quảng Trị) Sáng 12/1/2023, Công an tỉnh Quảng Trị đã t chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hôi nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Nền kinh tế của tỉnh đã phục hồi tích cực và có nhiều điểm sáng, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; có 14/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 8 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch đề ra, có những chỉ tiêu rất quan trọng, cốt lõi, có sức tác động lớn đến nền kinh tế như: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,17% so với năm 2021 (kế hoạch là 6,5-7%); tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt 9% dự toán địa phương và vượt 32% dự toán Trung ương; tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt gần 13% kế hoạch đề ra,... Công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả, bảo đảm môi trường an toàn cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp từng bước phục hồi phát triển; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả nổi bật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Có được những kết quả này là nhờ sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà; của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng và tích cực của lực lượng Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định: năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo sức bật để tiến tới hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; các vấn đề an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, các loại tội phạm về hình sự, ma túy, công nghệ cao có chiều hướng tăng; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động móc nối, chống phá; tình hình dân tộc, tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định; nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn là vấn đề đáng quan tâm… Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu tập thể Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo, chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, nhất là các vụ, việc thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với mọi mặt công tác công an. Trong quý I/2023, phải tham mưu Tỉnh ủy hoàn thành, ban hành Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng. Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an, trong đó cần xác định đổi mới một cách thực chất, đi vào chiều sâu với các giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng bày tỏ sự tin tưởng Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động được sức mạnh tập thể để lãnh đạo toàn Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Trị.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.