Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2023

22:14, Thứ Sáu, 13-1-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 13/1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Năm 2022, hầu hết các chỉ tiêu ngành nông nghiệp phát triển đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,36%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 53,22 tỉ USD, trong đó thặng dư thương mại 8,5 tỉ USD, tăng 30% so với năm 2022; có 73,06% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 255 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 42,02%…

Công tác mở cửa thị trường có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo. Tổ chức liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới phù hợp với thị trường, sản xuất hàng hóa lớn. Nhiều sản phẩm chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh có hàm lượng khoa học công nghệ cao được áp dụng từ khâu sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến như: tôm, cá tra, sản phẩm gỗ.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tập trung thực hiện kết hợp tài nguyên bản địa, văn hóa truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ tạo sản phẩm đa dạng, phong phú, chất lượng, mẫu mã bao bì đẹp, truy xuất nguồn gốc; lũy kế đến hết năm 2022 phân hạng và công nhận 8.689 sản phẩm OCOP, tăng gần 3.700 sản phẩm so với năm 2021…

Năm 2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP ngành khoảng 3%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 54 tỉ USD; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 78%; 270 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm 80%. Tỉ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn 57%. Tỉ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42,02% nâng cao chất lượng rừng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, năm 2023, toàn ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đoàn kết, thống nhất cả về nhận thức và hành động trong triển khai nhiệm vụ; nắm chắc tình hình, điều hành sáng tạo, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn; tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ quyền lực, giám sát, kiểm tra; xác định có trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các đơn vị liên quan;

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phù hợp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; gắn phát triển nông nghiệp với văn hóa du lịch; đáp ứng nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, nhất là cho xuất khẩu; đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp…

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.