Phấn đấu hết quý 3/2024, kiện toàn 100% tổ chức hội người cao tuổi ở các địa phương

15:22, Thứ Ba, 12-3-2024

(Cổng TTĐT) Sáng 12/3/2024, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác NCT năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị

Hiện nay cả nước có khoảng 16,1 triệu NCT, chiếm trên 16% dân số; trong đó khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Năm 2023, công tác NCT tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, cụ thể hóa bằng chủ trương, chính sách pháp luật và hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền pháp luật, chính sách về NCT được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp. Công tác trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho NCT được thực hiện ngày càng hiệu quả. Đã có hơn 1,5 triệu NCT được hưởng trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế; khoảng hơn 10 nghìn NCT đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội; có khoảng 1,2 triệu NCT được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Đến nay, 14 tỉnh, thành phố đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, 32 tỉnh, thành phố mở rộng đối tượng là NCT có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo đối tượng đặc thù của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị

Cùng đó, công tác chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho NCT tiếp tục được quan tâm chú trọng. Công tác phát huy vai trò NCT đạt nhiều kết quả tích cực. Cả nước có hơn 733 nghìn NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; 1.100.000 NCT tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; hơn 95 nghìn NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hơn 300 nghìn NCT làm kinh tế giỏi…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu ý kiến đề xuất đối với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về việc tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách đối với NCT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện công tác NCT năm 2023. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Hội NCT Việt Nam khẩn trương tổng kết đầy đủ, đồng bộ, cập nhật nội dung Nghị quyết 42, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về NCT trong tình hình mới, làm cơ sở xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, pháp luật, chiến lược căn cơ, bài bản, dài hạn.

Các thành viên Uỷ ban Quốc gia về NCT Việt Nam tăng cường phối hợp thanh tra, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030.

Hội NCT Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ LĐTB&XH, các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tôn vinh NCT tiêu biểu…; tổng hợp và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả của NCT; nghiên cứu, đề xuất đổi mới chủ trương, chính sách pháp luật về NCT; tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế về NCT; thực hiện khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về công tác NCT ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phân bổ nguồn lực đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách đối với NCT theo quy định; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về luật pháp, chính sách đối với NCT. Đồng thời ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, phấn đấu mục tiêu đến hết quý 3/2024, 100% các tỉnh, thành phố thành lập hội NCT cấp tỉnh, huyện.

Hồng Hà

Các tin khác