Triển khai kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy

18:31, Thứ Ba, 12-3-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 12/3/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn khu vực biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị.

Tại tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, trong đó 2 huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của tỉnh. Các đối tượng triệt để lợi dụng đặc điểm địa bàn có cửa khẩu quốc tế, đường mòn, lối mở thông thương với các bản biên giới đối diện để thẩm lậu và trung chuyển ma túy từ bên ngoài vào khu vực biên giới để đưa về nội địa hoặc đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương, các sở ban ngành, lực lượng chức năng của tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp ngăn chặn, trấn áp, giảm thiểu tác hại của ma túy và tội phạm ma túy. Đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, triệt phá nhiều đường dây, đối tượng, tụ điểm buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị đã quán triệt kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tội phạm tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn khu vực biên giới đất liền tỉnh (Kế hoạch 233) và nội dung Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh và Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 về Thành lập Ban chỉ đạo (gồm 15 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 11 thành viên) thực hiện Kế hoạch 233.

Ban chỉ đạo Kế hoạch 233 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm Trưởng Ban với nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban ngành, UBND huyện Hướng Hóa và UBND huyện Đakrông về công tác phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn khu vực biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị.

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh đúng nội dung, thời gian và tính hiệu quả. Giải quyết những vấn đề phát sinh, bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện và một số nhiệm vụ liên quan khác.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận một số nội dung nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng, cấp ủy chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường hợp tác quốc tế, qua đó làm kiềm chế, giảm thiểu sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy khu vực biên giới đất liền, làm trong sạch, chuyển hóa địa bàn theo hướng tích cực, bền vững lâu dài…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu các địa phương, ngành chức năng đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là lực lượng thanh thiếu niên, địa bàn vùng sâu vùng xa; động viên khen thưởng kịp thời những hạt nhân tiêu biểu ở địa phương. Hỗ trợ kịp thời gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn, triển khai hiệu quả mô hình “Thôn, bản không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, lấy mô hình nhân rộng mô hình.

Các Sở, ban ngành, đoàn thể phải tổ chức quán triệt nghiêm túc, xây dựng kế hoạch thực hiện gửi Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, lực lượng chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phối hợp chặt chẽ thực hiện kế hoạch.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa xây dựng nội dung chương trình phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị cơ sở và chính quyền địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra. Tăng cường hợp tác quốc tế với nước bạn Lào nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các thành viên trong quá trình hoạt động cần thường xuyên báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo. Sau khi thực hiện xong kế hoạch phải có nhận xét, đánh giá cụ thể về thực trạng tình hình địa bàn, những vấn đề cần tiếp tục giải quyết và triển khai nhân rộng mô hình này trên địa bàn biên giới toàn tỉnh.

Tiến Nhất

Các tin khác