UBND tỉnh thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng của 3 dự án

16:36, Thứ Năm, 14-3-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 14/3/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 3 dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã nghe báo cáo và cho ý kiến với dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô 2.400 heo nái của Công ty Cổ phần trang trại Tuấn Lộc Vĩnh Khê tại xã Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh) với diện tích đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là 11,4546 ha.

Công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông thôn Cù Bạc, xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) do Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh làm chủ đầu tư, thực hiện tại xã Vĩnh Ô và xã Vĩnh Hà, có diện tích rừng đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng là 5,2739 ha.

Dự án đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ dự án, thực hiện tại xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông) và xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa), diện tích rừng đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án là 1,2787 ha.

Phần lớn diện tích xin chuyển đổi của các dự án trên thuộc diện tích rừng trồng và đất quy hoạch lâm nghiệp.

Qua nghe ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các Sở ngành liên quan, đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp hoàn thiện quy hoạch lâm nghiệp tỉnh. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung hồ sơ thẩm định của các dự án trên, phù hợp với quy hoạch địa phương, luật lâm nghiệp và các quy định pháp luật liên quan đủ điều kiện thực hiện các bước tiếp theo trước khi trình Hội đồng thẩm định cho ý kiến vào đầu tháng 4/2024.

Tiến Nhất

Các tin khác