Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại huyện Vĩnh Linh

15:37, Thứ Tư, 13-3-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 13/3/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá và dự án Nhà máy sản xuất trang phục hàng lót và hàng thể thao tại huyện Vĩnh Linh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá do Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị thực hiện với quy mô sử dụng đất 214,77ha, có tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn thực hiện từ 2022 – 2026.

Dự án đã hoàn thành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyết định thành lập khu công nghiệp; phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp; thỏa thuận đấu nối giao thông; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, nộp tiền trồng rừng thay thế; thẩm định và phê duyệt nghiên cứu khả thi; giải phóng mặt bằng…

Hiện nhà đầu tư đang tập trung hoàn thành các thủ tục, phần việc liên quan còn lại và đề xuất tổ chức Lễ khởi công xây dựng trong dịp Lễ 30/4 - 1/5 năm 2024; xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2 thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao

Dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty Scavi Huế có tổng vốn đầu tư 575 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn; công suất dự án 90 triệu sản phẩm/năm; diện tích sử dụng đất 18,5ha. Tiến độ thực hiện từ 2024 – 2027.

Dự án đã hoàn thành các thủ tục  về quy hoạch, xây dựng, môi trường; giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai. Bên cạnh đó, đang tiếp tục hoàn thiện thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, đấu nối giao thông vào Quốc lộ 9D; Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500, hồ sơ xin thuê đất; Rà soát hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và pháp lý khởi công xây dựng nhà máy giai đoạn 1 dự kiến vào ngày 30/6/2024.

Tại chuyến kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Công ty Scavi Huế rà soát công việc còn lại để đảm bảo các điều kiện khởi công dự án theo quy định. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tiến độ, phối hợp với nhà đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh lộ trình khởi công dự án, hoàn thành trong tháng 3/2024 gắn với chuỗi thực hiện khởi công các dự án, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh thời gian tới.

Bên cạnh đó, giao các Sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành công tác đấu nối hạ tầng kỹ thuật của Dự án vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá; hồ sơ thuê đất đợt 2, các thủ tục liên quan đến hình thức thuê đất, giá đất cho thuê… trong tháng 4/2024. Đồng thời, huyện Vĩnh Linh hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để tổ chức phê duyệt, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại chuyến kiểm tra

Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư rà soát các nội dung còn lại để đảm bảo các điều kiện khởi công dự án, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện hoàn thành công việc, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định.

Khẩn trương lập hồ sơ thuê đất phần diện tích đã giải phóng mặt bằng 51,5ha, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao các ngành chức năng liên quan hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các nội dung về hồ sơ thuê đất, giá thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… để dự án khởi công đúng tiến độ. Huyện Vĩnh Linh phối hợp với nhà đầu tư, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án và phương án tái định cư cho các trường hợp thuộc diện tái định cư.

Đề nghị nhà đầu tư báo cáo các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền theo đúng quy định.

Tiến Nhất

Các tin khác