Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở

15:36, Thứ Năm, 20-6-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 20/6/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về một số dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cùng các Sở, ngành liên quan.

Các dự thảo Nghị định gồm: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý một số nội dung cơ bản như: Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; việc đầu tư xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ; huy động vốn để phát triển nhà ở; chuyển đổi công năng nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công; phân hạng nhà ở chung cư; quản lý vận hành nhà ở chung cư; nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Làm rõ đề xuất đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi làm thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng nhà ở với quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư; mục tiêu đầu tư của dự án, hình thức đầu tư vốn để phát triển nhà ở; địa điểm, quy mô dự án, diện tích đất dành để xây dựng nhà ở của dự án.

Làm rõ nội dung các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật, thu nhập chịu thuế tính trước trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thực hiện. Điều kiện vay vốn để phát triển nhà ở của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam; các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng...

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Chính phủ, các tỉnh, thành phố; chỉnh sửa các nội dung đã được thống nhất đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế phát triển tại các địa phương. Trong đó, chú trọng sắp xếp, bố trí các chương, điều, khoản một cách bài bản, khoa học nhằm hoàn thiện các dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Tiến Nhất

Các tin khác