Khai giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại Quảng Trị

1:10, Thứ Năm, 12-11-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 11/11/2020, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” dành cho công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc UBND các cấp tỉnh Quảng Trị.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng năm 2020 tại tỉnh Quảng Trị có sự tham gia của gần 100 học viên, gồm các đồng chí là trưởng, phó phòng và tương đương tại các sở, ban, ngành của tỉnh. Khóa học diễn ra trong thời gian từ ngày 11/11/2020 đến ngày 28/11/2020.

Tham gia khoá học, các học viên sẽ được trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại địa phương, Trung ương và thế giới; lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hoá cung ứng dịch vụ công; tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch; cải cách hành chính và vấn đề đặt ra với lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng áp dụng pháp luật; kỹ năng tham mưu, quyết định và kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện…

Trong quá trình học, các học viên sẽ làm các bài kiểm tra và tiểu luận cuối khóa thuộc lĩnh vực mình công tác.

Mỹ Hạnh

Các tin khác