Cục Thống kê Quảng Trị họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020.

15:21, Thứ Hai, 28-12-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 28/12/2020, Cục Thống kê Quảng Trị đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020.

Việc công bố các số liệu thống kê về kinh tế - xã hội được Cục Thống kê tỉnh thực hiện theo định kỳ nhằm kịp thời cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh, qua đó tạo sự thống nhất trong đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, mặc dù mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Trị đạt mức 3,51% nhưng đây là mức tăng trưởng khá của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính đạt 19.970 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,51 triệu đồng, tăng 7,02% so với năm 2019. Mặc dù hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID – 19 và thiên tai, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và quyết tâm vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tỉnh Quảng Trị đã tập trung mọi nguồn lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế - xã hội.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.