Thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững tại tỉnh Quảng Trị

11:16, Thứ Bảy, 12-12-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 11/12/2020, Sở TN&MT Quảng Trị phối hợp với  Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Môi trường bền vững (SEEDS) tổ chức Hội thảo thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững tại tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu của hội thảo nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch tại miền Trung Việt Nam…

Quảng Trị là địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển năng lượng sạch, năng lượng bền vững tại khu vực với những nguồn năng như điện gió, điện mặt trời, năng lượng khí… việc phát triển công nghiệp năng lượng là một trụ cột quan trọng để Quảng Trị có điều kiện để phát huy được ảnh hưởng, vai trò của mình trong liên kết vùng. Đặc biệt, với việc thông qua hệ thống truyền tải năng lượng quốc gia, Quảng Trị sẽ có điều kiện tiếp tục phát triển các vùng phụ tải của mình để hình thành trung tâm công nghiệp chế biến, gắn trên nền tảng nền nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. Hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực miền Trung với thế mạnh năng lượng sạch.

Tại hội thảo, các diễn giả đã trao đổi về các giải pháp thúc đẩy phát triển và chuyển giao công nghệ hiện đại, tính khả thi và cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với các nội dung về xu hướng công nghệ, cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực ứng dụng, làm chủ công nghệ; giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững ngành năng lượng.

Dịp này, các đại biểu, khách mời tham dự cũng chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng năng lượng trong sản xuất kinh doanh và mở rộng hợp tác để đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người, quốc gia dân tộc; nâng cao nhận thức về sử dụng tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp quan tâm vào hoạt động đổi mới công nghệ trong phát triển kinh doanh hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường…

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.