Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông năm 2024

22:57, Thứ Sáu, 12-4-2024

Để thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2024), ngày 12/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông năm 2024.

Thông qua tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông năm 2024" nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ý nghĩa của ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc. Thông qua đó, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu vĩ đại mà dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; cổ vũ toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu cao ý chí, quyết tâm vượt qua thách thức, xây dựng quê hương Quảng Trị tiến nhanh, tiến mạnh trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Lễ hội Thống nhất non sông năm 2024 gồm các hoạt động: Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 30/4/2024 tại Kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương -Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; giải Đua thuyền “Thống nhất non sông” vào lúc 7 giờ 30 ngày 30/4/2024 tại Bến đua thuyền bờ Bắc sông Bến Hải; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2024); tổ chức dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ...

UBND tỉnh yêu cầu Lễ hội cần phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí, tạo được hiệu quả xã hội cao, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Xem chi tiết

Các tin khác