Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh -Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025

9:56, Thứ Ba, 9-4-2024

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Công văn số 1636/UBND-KT ngày 6/4/2024  gửi các Sở: Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025.

Công văn nêu rõ: Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác GPMB các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành đầu tư xây dựng dự án cao tốc trên toàn quốc, trong đó công tác GPMB dự án thành phần đường bộ cao tốc đoạn Vạn Ninh Cam Lộ được Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trên tuyến chính của dự án trong tháng 3/2024.

Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch của vẫn còn thấp; các vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án; các địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, thực hiện tăng ca, tăng kíp nên tiến độ thi công các khu tái định cư chậm so với yêu cầu. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Bí thư Huyện ủy (Trưởng Ban chỉ đạo GPMB của huyện); Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ:

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 645- TB/TU ngày 18/01/2024, cụ thể:

Tăng cường nhân lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng của tuyến chính trong tháng 4/2024. Phân công từng đồng chí trong Thường trực huyện ủy về làm việc trực tiếp từng xã để giải quyết dứt điểm từng trường hợp cụ thể; xây dựng kế hoạch chi tiết để đối thoại, xử lý vướng mắc theo khu vực, nhóm đối tượng bị ảnh hưởng giống nhau để thống nhất phương án tháo gỡ, xử lý tạo sự đồng thuận cao của các hộ dân. Trường hợp vượt thẩm quyền, làm việc thống nhất với các sở, ngành liên quan để báo cáo UBND tỉnh xem xét có chính sách riêng để xử lý đảm bảo theo quy định.

Tập trung kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, thực hiện tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 216/UBND-KT ngày 11/01/2024, hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước ngày 15/4/2024 và hoàn thành các khu tái định cư trong tháng 5/2024.

Khẩn trương tổ chức vận động người dân đã bốc xăm các vị trí trong khu tái định cư thực hiện việc tạm cư; sớm hoàn thành công tác giải tỏa di dời tài sản nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Sở Giao thông vận tải (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án di dời hạ tầng kỹ thuật; tập trung xử lý các điểm găng, giải quyết vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho dự án; chủ động phối hợp các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng di dời đường điện, viễn thông...

Chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện công tác GPMB của các địa phương; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý để đảm bảo bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của Chính phủ, Tỉnh ủy.

Tham mưu biệt phái lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các công việc trực tiếp tại dự án GPMB cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn qua địa bàn tỉnh đến hết tháng 4/2024 để hỗ trợ huyện giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành công tác GPMB tuyến chính đáp ứng tiến độ yêu cầu (trước 30/4/2024) của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời nghiên cứu, hướng dẫn UBND các huyện; đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để hoàn thành các nội dung còn lại của công tác GPMB.

Sở Xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ; giám sát các mốc tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ trì, phối hợp các sở ngành, tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định và di dời hạ tầng kỹ thuật của các Chủ đầu tư được giao nhiệm vụ thực hiện, hoàn thành trước ngày 20/4/2024.

Đối với các cơ quan sở ngành là các thành viên Ban Chỉ đạo GPMB của tỉnh (theo Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 15/3/2022): Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc của địa phương theo thẩm quyền...

Xem chi tiết

Các tin khác