Công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

10:51, Thứ Năm, 4-4-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Danh mục TTHC mới ban hành:

01. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Danh mục thủ tục hành hành chính bị bãi bỏ: Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.


Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Xem chi tiết

Các tin khác