• pageHolder.getStart() - 10
  • pageHolder.getNumberObjects() - 20
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
Tin doanh nghiệp

Công ty Xăng dầu Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2023

(Web Quảng Trị) Ngày 01/02/2023, Công ty Xăng dầu Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Sơn Dũng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2260/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Sơn Dũng.

Đồng ý cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Agri - Dynamics - Chi nhánh Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Agri - Dynamics - Chi nhánh Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất dược liệu.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »