• pageHolder.getStart() - 70
  • pageHolder.getNumberObjects() - 80
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
Tin doanh nghiệp

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO

Công ty TNHH Tâm Thơ đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO tại Quyết định số 339/QĐ-UBND, ngày 19/2/2019. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đồng ý cho Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị thuê đất thực hiện dự án

Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị vừa được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió GELEX 3 (Quyết định số 769/QĐ-UBND).

Đồng ý cho Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu thuê đất thực hiện dự án (đợt 1)

Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu tại Quyết định số 719/QĐ-UBND.

Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ thuê đất thực hiện dự án (đợt 1)

Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (đợt 1) tại Quyết định số 720/QĐ-UBND (Dự án đã được UBND...

Đồng ý cho Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ thuê đất để thực hiện dự án

Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu nội, ngoại thất tại Quyết định số 654/QĐ-UBND (Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 10/6/2020).

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản

Dự án “Nhà máy chế biến lâm sản” của Công ty TNHH Lâm Hải Quảng Trị (địa chỉ trụ sở: Cụm Công nghiệp Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận lần đầu ngày 18/4/2019 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 15/3/2021.

Đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 514/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án: Cây xăng dầu và Dịch vụ tổng hợp Trung Sơn.

Thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất có rừng để thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định đồng ý thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất có rừng để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (đợt 1) của Công ty TNHH MTV Hiền Minh...

Đồng ý cho nhà đầu tư thuê đất để xây dựng Trạm xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 3

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng Trạm xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 3 tại Quyết định số 486/QĐ-UBND.

Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Liên Lập– 48MW

Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Liên Lập – 48MW tại Quyết định số 457/QĐ-UBND.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »