• pageHolder.getStart() - 20
  • pageHolder.getNumberObjects() - 30
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
Tin doanh nghiệp

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành các Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng trị vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án: Nhà máy thủy điện Bản Mới. Hạng mục Cụm đầu mối.

Đồng ý cho Công ty TNHH Thống Thanh thuê đất để thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản đồng ý cho Công ty TNHH Thống Thanh thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất áo mưa Thống Thanh.

Cho phép Công ty Xăng dầu Quảng Trị gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án

Cho phép Công ty Xăng dầu Quảng Trị gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định số 956/QĐ-UBND, ngày 02/5/2019 để thực hiện dự án Cửa hàng Xăng dầu số 40, tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong

Cho Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam thuê đất thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án Sangshin Central Việt Nam.

Đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bánh kẹo Hào Quang

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2336/UBND-TCTM về việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bánh kẹo Hào Quang.

Thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá có tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng do Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN Solar

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2158/UBND-KT về việc đề xuất đầu tư dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN Solar tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược liệu

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất dược liệu (Quyết định số 1255/QĐ-UBND).

Cho phép Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Anh gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Cửa Việt

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Anh gia hạn sử dụng đất tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »