Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

9:44, Thứ Tư, 19-2-2020

 

- Địa chỉ: Khu phố Tân Vĩnh, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
- Điện thoại: (0233) 069784129
- Fax: 0233 3580034

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Hữu Đàn Chỉ huy trưởng 3581.524  0983647225   
Nguyễn Bá Duẩn Chính ủy 3784.102  0982009513  
Nguyễn Tài Trình Phó Chỉ huy trưởng TMT 3583.681  0915443111   
Nguyễn Văn Đông Phó Chỉ huy trưởng 3784.104  0948034567  
Lê Hồng Duyệt Phó Chính ủy 3784.106  0982333405  
Nguyễn Anh Sơn Chánh Văn phòng 3784.126  0915312036  
Nguyễn Ngọc Sứ Phó Chánh Văn phòng 3784.126 0974.238.777   
Trần Xuân Hùng Văn thư 3580.034   0977132117  
                                                  FAX: 3580.034 

Các tin khác