Thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

8:11, Thứ Hai, 15-11-2021

Tải file đính kèm tại đây:

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH Hải Lâm Sơn QT

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tấn Hoàng

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty Cổ phần BPT

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH MTV Lê Thanh DKT

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH MTV Xây dựng Thuận Lộc

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH QT Nguyễn Hoàng

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH MTV Hiếu Giang

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH MTV Kiến Minh Quảng Trị

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty Cổ phần Đắc Lộc Quảng Trị

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH HK FARM Quảng Trị

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty Cổ phần Tân Hưng

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tâm Tâm

V/v thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ môi trường GFC

Các tin khác