Báo cáo đánh giá xã hội (SA) thuộc dự án: Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR)

16:50, Thứ Tư, 6-12-2023

Xem chi tiết tại đây:

Báo cáo đánh giá xã hội (SA)

Công văn số 1504/DALN-FMCR

    

Các tin khác