Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021

9:52, Thứ Sáu, 4-6-2021

Ngày 1/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021.

Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 diễn ra từ ngày 01/6/2021-30/6/2021 với mục đích thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm;

Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV bao gồm phụ nữ nhiễm HIV mang thai, cung cấp thuốc ARV điều trị dự phòng lây nhiễm HIV cho con, chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, đẩy mạnh các can thiệp và tăng cường chất lượng các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Với chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”, Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng trong Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; triển khai thực hiện các hoạt động khác về Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác