Bổ sung khu vực phong tỏa, cách ly tạm thời đối với Tổ 1 và Tổ 6 thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, Hải lăng

13:43, Thứ Sáu, 21-5-2021

Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 1210/QĐ-UBND bổ sung khu vực phong tỏa, cách ly tạm thời đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiệm COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Tổ 1 và Tổ 6 trong khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 thuộc thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.

Được biết, trước đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 8/5/2021 về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng. Khu vực được UBND tỉnh quyết định áp dụng việc phong tỏa, cách ly tạm thời gồm các tổ: 2, 3, 4, 5 và một số hộ dân Tổ 7, thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.