Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021

17:7, Thứ Năm, 20-5-2021

Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021.

Tháng hành động diễn ra từ ngày 1-30/6/2021, trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển, hỗ trợ giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em tiếp cận các dịch vụ về y tế, pháp lý bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là trẻ đang trong môi trường bị thiên tai, dịch bệnh.

Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra, trách nhiệm phát hiện, thông tin, thông báo các trường hợp trẻ em bị thiên tai, dịch bệnh. Quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021 triển khai một số nội dung như: tổ chức hoạt động truyền thông; vận động xã hội thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em; hỗ trợ chăm sóc trẻ em; tổ chức các hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh...(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.