Thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư các dự án giao thông và điện trên địa bàn tỉnh

19:16, Thứ Ba, 18-5-2021

Ngày 14/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư các dự án giao thông và điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư các dự án giao thông và điện trên địa bàn tỉnh do ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Phó Trưởng ban Thường trực và ông Nguyễn Thế Hiếu: Phó Trưởng ban cùng 13 thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan ưu tiên giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông và điện trên địa bàn tỉnh;

Đối với các dự án do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát để thực hiện đảm bảo tiến độ;

Sở Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; Làm đầu mối giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác