Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em

10:57, Thứ Tư, 12-5-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công  văn số 1772/UBND-VX ngày 11/5/2021 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.

Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là đuối nước gây tử vong cho trẻ em, tình hình xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp và hết sức nghiêm trọng, trong đó có một số vụ nạn nhân vẫn còn rất nhỏ tuổi.

Để hạn chế và giảm thiểu tối đa các trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là tình trạng đuối nước và xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh, thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE, ngày 20/4/2021 của Ủy ban quốc gia về trẻ em về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em; UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14, ngày 19/62020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, xác định việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em là nhiệm vụ quan trọng và đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em tại các cấp, các ngành. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn: Tổ chức rà soát, phát hiện kịp thời các công trình chứa nước, các khu vực hồ nước, hồ ao, sông suối, vùng nước sâu, nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như: làm nắp đậy, rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới...Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.Tiếp tục hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn, bản, xóm, tổ dân phố, khu dân cư. Hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt trẻ em nhỏ tuổi. Triển khai, mở rộng việc dạy kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trong dịp hè, dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc xâm hại trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước và xâm hại trẻ em; về giao thông đường bộ, đường thủy chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương đối với các vụ việc gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền cho hội viên và nhân dân về phòng, tránh tai nạn thương tích, đuốinước cho trẻ em nhằm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng chống đuối nước (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác