Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

13:47, Thứ Ba, 11-5-2021

Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà. Cụ thể:

Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời trong khu vực nguy cơ lây nhiễm dịch đối với các hộ dân trong khu vực lân cận số nhà 19 đường Phù Đổng Thiên Vương, Khu phố 2 và Khu phố 5, Phường 3, thành phố Đông Hà (bên số chẳn: Từ đầu ngõ kiệt số 16 đến đầu ngõ kiệt số 18; bên số lẽ: Từ đầu ngõ kiệt số 19 đến đầu ngõ kiệt số 25) và các hộ dân trong khu vực lân cận số nhà 282 Quốc lộ 9 thuộc Khu phố 6, Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (từ số nhà 01 đường Khóa Bảo đến số nhà 288 Quốc lộ 9).

Thời gian thực hiện: Từ 23 giờ 00 ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác