Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò

18:13, Thứ Hai, 26-4-2021

Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1514/UBND-NN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu bò trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã phát sinh, lây lan nhanh, diễn biến phức tạp; lũy kế đến ngày 19/4/2021 đã có 43 xã, phường, thị trấn tại 6 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hướng Hóa, thành phố Đông Hà với tổng số 758 con trâu, bò mắc bệnh; dịch bệnh đã gây chết và buộc phải tiêu hủy 19 con trâu, bỏ. Đặc biệt, tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tái phát dịch sau hơn 3 tháng không còn gia súc mắc bệnh đối với đàn gia súc không chấp hành việc tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC trong tháng 01/2021.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh rất phức tạp như hiện nay, trong bối cảnh thời tiết nắng ấm, các loại côn trùng và động vật trung gian truyền bệnh hoạt động mạnh nên nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh trong thời gian tới là rất cao. Để khẩn trương kiểm soát, khống chế các ổ dịch VDNC trên đàn trâu bò, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Nghiêm túc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại: Công điện khẩn số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò; Chỉ thị số 8634/CT-BNN TY ngày 09/12/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bỏ; công văn số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 về việc tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các Phòng chức năng và UBND cấp xã khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC trên địa bàn theo quy định, trong đó lưu ý các nội dung sau:

Bố trí ngay kinh phí để tổ chức phòng, chống dịch bệnh VDNC; rà soát, thống kệ tổng đàn trâu, bò trên địa bàn để quản lý, giám sát và triển khai tiêm phòng vắc xin bao vây chống dịch theo Kế hoạch tiêm phòng khẩn cấp chống dịch VDNC của Sở NN&PTNT; có biện pháp xử lý theo quy định đối với các chủ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng vắc xin VDNC, làm dịch bệnh lây lan, kéo dài;

Tăng cường công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC; đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ trâu, bò; không sử dụng sản phẩm từ trâu, bò không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch;

 Đối với các địa phương có các ổ dịch VDNC trên trâu, bò:

Thực hiện công bố dịch theo quy định; tập trung nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan, kéo dài; Tổ chức cách ly tuyệt đối số trâu bò mắc bệnh, nghi và hướng dẫn chăm sóc, chữa trị; thực hiện tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng liên tục trong 03 tuần tại các thôn, hộ chăn nuôi có trâu, bò mắc bệnh;

Hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh cơ giới, tiêu độc, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng tại chuồng, khu vực chăn nuôi; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, hộ lý tốt cho trâu, bò mắc bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động hành nghề Thú y và buôn bán, vận chuyển, giết mổ trên địa bàn; nắm chắc tình hình, diễn biến, công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các xã, hộ chăn nuôi, cập nhật thông tin hàng ngày gửi về Sở NN&PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, viber, facebook...) lập các nhóm đến từng hộ dân là chủ hộ có trâu, bò bị viêm da nổi cục để thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm soát việc phòng, chống, điều trị, kết quả điều trị dịch bệnh tại cơ sở.

Đối với các địa phương chưa có dịch bệnh:

Rà soát, thống kê, nắm chắc biến động tổng đàn trâu, bò trên địa bàn để quản lý, giám sát, thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống để người chăn nuôi chủ động theo dõi, phát hiện, báo cáo kịp thời; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện việc vệ sinh, phun hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng tại chuồng, khu vực chăn nuôi thường xuyên; đồng thời chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho đàn trâu bò; phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh, báo cáo chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu xác định nguyên nhân; thành lập đoàn kiểm tra của UBND huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra, chỉ đạo việc phòng, chống dịch bệnh VDNC trên trâu bò tại cơ sở.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch VDNC có hiệu quả; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về bệnh VDNC để người dân biết và chủ động phòng chống; đồng thời tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ trâu bò mắc bệnh, không rõ nguồn gốc và vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trái phép vào địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

Thực hiện quyết liệt, triệt để công tác tiêm phòng vắc xin VDNC trên địa bàn tỉnh; cung ứng đủ vắc xin, vật tư để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc; tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển trâu, bò;

Phân công cán bộ bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông để lập các nhóm phòng, chống dịch bệnh VDNC trên trâu bò nhằm cập nhật, chia sẽ thông tin, báo cáo hàng ngày, phục vụ quản lý, giám sát diễn biến và công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các xã, hộ chăn nuôi để tham mưu chỉ đạo kịp thời.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh VDNC và hỗ trợ người chăn nuôi có gia súc mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP): Chủ động tham mưu Ban chỉ đạo 389/ĐP triển khai các lực lượng tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm trâu bò nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở NN&PTNT tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng, chống dịch VNDC để mọi người dân biết, chủ động tự phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị: Phối hợp với Sở NN&PTNT tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC; đưa tin kịp thời, đúng mức về diễn biến và nguy cơ dịch bệnh để nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả, tránh đưa tin thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và đời sống xã hội.

Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở TT&TT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị để thông tin tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC có chiều sâu, đạt hiệu quả cao (xem chi tiết).

Hồng Hà


 

Các tin khác