Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021

14:27, Thứ Ba, 13-4-2021

Ngày 9/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 nhằm mục đích triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung Chương trình OCOP từ tỉnh đến cơ sở; hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021; tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cấp hạng sao các sản phẩm OCOP đã được công nhận trong giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đối với các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp về thực hiện Chương trình OCOP; nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các chủ thể sản xuất tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

Về mục tiêu: Hoàn thiện, nâng cấp và tiêu chuẩn hóa, công nhận ít nhất 23 sản phẩm đạt 3 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh. Lựa chọn từ 1 - 2 ý tưởng sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa để xây dựng sản phẩm OCOP; từ 2- 4 sản phẩm có thế mạnh, đặc trưng của địa phương để xây dựng sản phẩm 5 sao cho giai đoạn 2021-2025; củng cố hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa các hộ sản xuất với HTX, doanh nghiệp; Có tối thiểu 15 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, HTX) tham gia chương trình OCOP; có 4 - 6 HTX nông nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; 100% chủ thể OCOP nắm được thông tin, trên 70% chủ thể sản phẩm OCOP được tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP trong nước và quốc tế (nếu có); 50 - 70 % sản phẩm OCOP tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại được đàm phán, ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Kế hoạch triển khai một số nội dụng: Tuyên truyền, tập huấn về chương trình OCOP; phát triển sản phẩm, tổ chức kinh tế OCOP; xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; kiểm tra, giám sát, quản lý Chương trình OCOP (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác