Thành lập Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại tỉnh Quảng Trị 

9:4, Thứ Sáu, 26-3-2021

Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại tỉnh Quảng Trị.

Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại tỉnh Quảng Trị do ông Lê Đức Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Công Thương là Phó Trưởng ban Thường trực; ông Hồ Sỹ Trị - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh là Phó trưởng ban.

Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ tham mưu điều phối các hoạt động liên quan đến tạo thuận lợi thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức... thuộc các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan; các doanh nghiệp về những cam kết của Việt Nam và nội dung liên quan trong Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO, các nội dung liên quan đến tạo thuận lợi thương mại thuộc các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết như chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chống chuyển tải bất hợp pháp và phương pháp tiếp cận dựa trên quản lý rủi ro; một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

Chỉ đạo tăng cường các hoạt động phối kết hợp giữa Hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, chia sẻ thông tin để thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy, tăng cường đối thoại, quan hệ đối tác giữa Hải quan và doanh nghiệp; tuyên truyền chính sách quy định về kiểm tra chuyên ngành, hải quan cho các doanh nghiệp thông qua hội thảo và truyền thông.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban.

Sở Công thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (xem chi tiết).

Hồng Hà 

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.