Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021

14:54, Thứ Bảy, 10-4-2021

Ngày 8/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới; triển khi đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các Bộ, ngành Trung ương; nâng cao công tác chỉ đạo của 389/ĐP và công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, Kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23/9/2015 về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Chỉ thị số 17/CT TTg ngày 19/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền và các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và của UBND tỉnh.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch chuyên đề, trọng điểm như: Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm hàng phòng chống dịch Covid -19; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm qua biên giới; chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng đường cát có xuất xứ từ Thái Lan; Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13/12/2017 của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng: Kế hoạch số 19/KH-BCĐ389 ngày 23/7/2019 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam...

Chỉ đạo các Sở, ngành, lực lượng, địa phương tăng cường công tác kiểm soát tình hình; tích cực triển khai các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo địa bàn, chức năng và lĩnh vực quản lý.

Đôn đốc các Sở, ngành, lực lượng, địa phương thực hiện Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh; Quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 04/01/2018 của BCĐ 389 Quốc gia.

Ban Chỉ đạo 389/ĐP lựa chọn địa bàn, lĩnh vực, ngành hàng trọng điểm để kiểm tra tình hình đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các ngành, địa phương…(xem chi tiết).

Hồng Hà

 

 

Các tin khác