Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021

1:35, Thứ Tư, 5-5-2021

Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1626/UBND-NN gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ đê điều, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2021 và thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung các Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; số 1819/CT-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021; số 17/CT-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về việc về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa đến an toàn đê điều; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương tu bổ, khắc phục hư hỏng các công trình đê điều nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão năm 2021, nhất là các công trình bị hư hỏng sau các đợt thiên tai trong năm 2020; tổng hợp danh mục các công trình hư hỏng lớn để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý kịp thời;

Đôn đốc, kiểm tra các địa phương xây dựng, phê duyệt phương án hộ đê theo phương châm "4 tại chỗ” đảm bảo phù hợp với từng địa bàn cụ thể và tổ chức diễn tập phương án hộ đê đối với các tuyến xung yếu nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão;

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình liên quan đến đê điều trước mùa mưa bão, đặc biệt là các công trình khắc phục, xử lý khẩn cấp sạt lở đê điều, bờ sông, bờ biển, đồng thời có phương án ứng phó đảm bảo an toàn khi có mưa bão;

Kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo vệ đê điều trước, trong và sau mùa mưa bão nhằm đảm bảo an toàn công trình;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều thuộc địa bàn quản lý;

Chủ động cân đối, bố trí nguồn ngân sách địa phương, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương tu bổ, khắc phục hư hỏng các công trình đê điều nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão năm 2021; đối với các danh mục đã được UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cần khẩn trương triển khai thi công hoàn thành. Những hư hỏng lớn vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý;

Tổ chức xây dựng, phê duyệt phương ăn hộ đê theo phương châm "4 tại chỗ” đảm bảo phù hợp với từng địa bàn quản lý, đồng thời tổ chức diễn tập phương án hộ đê đối với các tuyến xung yếu nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão;

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ đê điều và thực hiện công tác tuần tra, canh gác trong mùa mưa lũ theo quy định để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố về đê điều;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; Tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất ở các bãi sông, lòng sông, đảm bảo tuân thủ pháp luật đê điều và các yêu cầu về phòng chống thiên tai, tiêu thoát lũ.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh: Căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống bão, lũ năm 2021 (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác