Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CSSXKD, doanh nghiệp

14:30, Thứ Sáu, 21-5-2021

 Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 66/TB-UBND ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CSSXKD, doanh nghiệp.

Nội dung thông báo:

Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các ở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và sự nỗ lực của các CSSXKD, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Mặc dù, tính tới thời điểm này Quảng Trị hơn 10 ngày liên tiếp không xuất hiện ca dương tính mới trong cộng đồng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta an toàn, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, từ bên ngoài vào vẫn rất cao. Đặc biệt, việc bùng phát các ổ dịch tại một số khu kinh tế, khu công nghiệp ở các tỉnh thành phố trong thời gian qua là một bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Do vậy, Quảng Trị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp.

Với tinh thần bình tĩnh, sáng suốt, chủ động tấn công, đẩy lùi dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy thành quả đạt được, thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, các doanh nghiệp quán triệt phương châm “An toàn để sản xuất, kinh doanh; không sản xuất, kinh doanh nếu chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19", người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây nhiễm tại đơn vị do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Thành lập BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các Khu kinh tế tỉnh và Khu công nghiệp tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện diễn tập phòng chống dịch Covid-19 với quy mô, hình thức phù hợp; phối hợp Sở LĐ-TB&XH, Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai tập huấn an toàn lao động cho các doanh nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Khẩn trương thành lập đoàn để kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý. Tiếp tục phối hợp Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh và các ngành liên quan kiểm tra, rà soát đối tượng lao động là người nước ngoài trong việc chấp hành quy định về xuất nhập cảnh và phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với các doanh nghiệp: Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, trình Sở Y tế (đối với các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh), trình UBND huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc công trường (đối với các doanh nghiệp ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh) phê duyệt để triển khai thực hiện

 Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo danh sách người lao động của đơn vị mình với BQL Khu kinh tế tỉnh (nếu trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh) hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố (đối với các doanh nghiệp còn lại) những trường hợp lao động là người ngoài tỉnh, lao động là người nước ngoài đến hoặc đi từ các vùng có dịch để tổng hợp, báo cáo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Những doanh nghiệp có trên 100 công nhân, người lao động thì phải thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị. Nhiệm vụ của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 doanh nghiệp thực hiện theo quy định chung về phòng chống dịch Covid-19 hiện hành và theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp. Cán bộ, nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình đi lại và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin với chủ doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp quản lý chặt chẽ thông tin của công nhân, người lao động và đối tác, khách hàng của đơn vị để phục vụ công tác phòng chống dịch; đồng thời cam kết trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 với cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp. UBND tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức khám sàng lọc cho công nhân, người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm, khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch.

Giao BQL Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch tại doanh nghiệp. Định kỳ hằng tuần hoặc khi có tình huống nghi ngờ lây nhiễm báo cáo ngay về Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để chỉ đạo.

Thời gian hoàn thành một số nội dung có thời hạn như sau:

Trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được Kế hoạch phòng chống dịch Covid 19 của doanh nghiệp, BỌL Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành phê duyệt.

Trước ngày 25/5/2021, BQL Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành toàn bộ việc phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hồng Hà


 

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.