Tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

14:39, Thứ Sáu, 21-5-2021

Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công  văn số 1944/UBND-NN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện nay, nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao trên địa bàn tỉnh. Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng, PCCCR; tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, trị trấn, các đơn vị chủ rừng, các cộng đồng, hộ nhận khoản bảo vệ rừng và các hộ gia đình có rừng trên địa bàn trong việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách PCCCR.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, trị trấn, các đơn vị chủ rừng tổ chức thực hiện tốt phương án PCCCR, tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết an toàn lửa rằng, thực hiện các quy định về PCCCR; quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy, nghiêm cấm việc việc xử lý thực bì bằng cách đốt lửa trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng, phương tiện ra vào rừng mùa cao điểm nắng nóng và việc sử dụng lửa trong rừng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình PCCCR theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy để xảy ra cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động, nắm bắt tình hình thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh, báo cáo và đề xuất kịp thời các biện pháp PCCCR hiệu quả, tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện; Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường cán bộ Kiểm lâm địa bàn xuống các vùng trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng để nắm bắt tình hình và kịp thời tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức thực hiện tốt công tác PCCCR; tổ chức trực 24/24 giờ vào thời gian cao điểm nắng nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về cháy rừng; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Chỉ đạo các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn rà soát phương án PCCCR, tổ chức trực phòng cháy và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng cháy phù hợp từng địa bàn cụ thể.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác PCCCR. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo kịp thời phối hợp xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chữa cháy rừng.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của địa phương phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các ngành liên quan tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác PCCCR; nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác PCCCR; đồng thời tăng thời lượng phát sóng, tin cảnh báo cháy rằng, thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện truyền thông.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ưu tiên nguồn kinh phí đảm bảo cho các ngành và các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCCR theo đúng quy định...(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.