Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16:11, Thứ Tư, 10-11-2021

Ngày 9/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, bà Lê Nguyễn Huyền Trang, Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 9/11/2021.

Xem chi tiết

Các tin khác