Triển khai các giải pháp phục hồi hoạt động du lịch Quảng Trị trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

15:8, Thứ Ba, 23-11-2021

Ngày 23/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND triển khai các giải pháp phục hồi hoạt động du lịch Quảng Trị trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Mục đích của kế hoạch nhằm xác định lộ trình, các giải pháp từng bước thúc đẩy sự phục hồi, phát triển hoạt động du lịch trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị và các địa phương trên cả nước dần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch bệnh và tiến tới thích ứng an toàn với dịch COVID-19 theo nguyên tắc: “An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước khôi phục các hoạt động kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động nhằm phục hồi, tăng trưởng ngành du lịch. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, sản phẩm du lịch và sự kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường khách qua hoạt động liên kết, hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao sự đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của tỉnh.

Theo kế hoạch, định hướng phục hồi hoạt động du lịch theo lộ trình chuyển đổi trạng thái về phòng, chống dịch COVID-19 gồm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Kể từ khi kế hoạch được ban hành đến hết 31/12/2021. Trong giai đoạn này, mục tiêu chủ yếu là thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, trang thiết bị, vệ sinh môi trường tại các cơ sở lưu trú, các đơn vị hoạt động du lịch, các địa điểm cung cấp dịch vụ để sẵn sàng đón, phục vụ khách du lịch, xây dựng kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị nhân lực và đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá về doanh nghiệp, sản phẩm du lịch; Triển khai thí điểm một số sản phẩm du lịch trọn gói theo quy trình khép kín, du lịch theo “Luồng xanh”. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc khôi phục hoàn toàn các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Giai đoạn 2: Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022: Khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động dịch vụ du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. (Trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu sẽ giảm quy mô và phạm vi của các loại hình hoạt động phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Để đạt được các mục tiêu đề ra, kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đảm bảo an toàn tại các điểm đến và an toàn cho khách du lịch; tăng cường hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch và chuyển đổi số; tăng cường liên kết, hợp tác và đa dạng hóa sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động đẩy nhanh khôi phục, mở cửa hoạt động du lịch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch...(xem chi tiết)

Các tin khác