Thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:17, Thứ Tư, 10-11-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 8/11/2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm Tổ phó Thường trực; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Chí Trung làm Tổ phó cùng 21 thành viên khác.

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những công việc quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Nhiệm vụ của Tổ công tác: Chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân qua đó đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Trị để thực hiện rà soát, tổng hợp, đề xuất giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc và phục hồi sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem chi tiết

Các tin khác