Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19

15:16, Thứ Hai, 20-12-2021

Ngày 19/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6208/UBND-VX gửi Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19.

Công văn nêu rõ: Căn cứ Công văn số 10474/BYT-QLD, ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty; xét Tờ trình số 685/TTr-SYT, ngày 16/12/2021 của Sở Y tế về việc sử dụng vắc xin Comirnaty, lô số 124001, được gia hạn đến ngày 28/02/2022, nhằm nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ, tỷ lệ sử dụng vắc xin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 5978/UBND-VX, ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19. Đối với lô vắc xin 124001 của Comirnaty/Pfizer-BioTech, Sở Y tế và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về tiến độ tiêm chủng: Phấn đấu đến 31/12/2021, có 100% người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi. Đối với những huyện, thị xã, thành phố đã đạt được độ bao phủ vắc xin cao tiến hành rà soát và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng đều được tiêm đủ liều vắc xin.

Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai việc tiêm mũi tăng cường cho những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản và văn bản đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ vắc xin cho số mũi cơ bản còn lại và mũi tăng cường, trình UBND tỉnh trước ngày 24/12/2021.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang và hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.