Đakrông: Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 va tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu

17:18, Thứ Sáu, 15-1-2021

Ngày 12/1, UBND huyện Đakrông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 va tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Cục thuế tỉnh có đồng chí Dương Quốc Hoàn - Phó cục trưởng; về phía huyện Đakrông có đồng chí Hồ Văn Dương - PBT Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Thái Ngọc Châu - PBT - Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn; Lãnh đạo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Đồng chí Thái Ngọc Châu khen thưởng các Doanh nghiệp đạt thành tích nộp thuế trong năm 2020

Năm 2020, tình hình kinh tế, xã hội của toàn thế giới nói chung và của nước ta gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Đặc biệt đối với tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông chúng ta lại càng khó khăn hơn do ảnh hưởng của các đợt lũ lịch sử trong năm 2020. Với những khó khăn như vậy nên tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh (HKD) và của toàn thể người dân gặp rất nhiều khó khăn nên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thu ngân sách. Tuy nhiên dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Cục Thuế tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND Huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành cấp huyện và chính quyền địa phương cấp xã, sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể công chức, người lao động Chi cục Thuế, đặc biệt là sự đồng hành nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 trên địa bàn.

Khoản thu từ ngoài quốc doanh thực hiện năm: 16.410 triệu đồng đạt 183% so với dự toán và đạt 143% so với cùng kỳ. Số thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh chủ yếu thu từ Doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cụ thể: Thu từ Doanh nghiệp: Năm 2020 có 49 DN hoạt động, số thu từ các DN là 15.123 triệu đồng, trong đó DN trên địa bàn là 10.586 triệu đồng, DN vãng lai là 4.537 triệu đồng (trong đó DN vãng lai trong tỉnh là 2.422 triệu đồng, vãng lai ngoại tỉnh là 2.115 triệu đồng). Thu từ hộ, cá nhân kinh doanh: Số hộ SXKD trong năm 2020 là: 714 hộ, số hộ quản lý thu thuế là 304 hộ, số thuế thu được là 1.287 triệu đồng. Số thu Thuế TNCN năm 2020 là 99 triệu đồng đạt 124% dự toán và bằng 143% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn thuế TNCN chủ yếu từ thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh và từ chuyền nhượng bất động sản. Số thu liên quan đến nhà, đất năm 2020 là 526 triệu đồng. Số thu từ Lệ phí trước bạ đạt 3.705 triệu đồng, đạt 137% dự toán và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2019. Số thu từ phí, lệ phí thực hiện 652 triệu đồng, đạt 65% dự toán và bằng 59% so với cùng kỳ.

Năm 2021, HĐND tỉnh giao dự toán thu NSNN cho huyện là 24.500 triệu đồng, tăng so với số dự toán năm 2020 là 1.000 triệu đồng, HĐND huyện giao thêm 2.000 triệu đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi sự vào cuộc chỉ đạo của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng hành của người nộp thuế. Do đó cần thực hiện tốt các giải pháp được đặt ra, đồng thời khen thưởng, tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có số thuế nộp lớn vào ngân sách nhà nước nhằm động viên, khuyến khích người nộp thuế hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tăng số thuế nộp vào ngân sách.

Cũng trong chương trình Hội nghị, UBND tỉnh đã trao tặng cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Đakrông; Cục thuế Quảng Trị cũng đã khen thưởng cho 1 doanh nghiệp và 1 hộ kinh doanh; UBND huyện cũng đã khen thưởng cho 9 doanh nghiệp, 5 doanh nhân và 5 hộ kinh doanh và có thành tích nộp thuế xuất sắc trong năm 2020.

Nguồn: http://dakrong.quangtri.gov.vn/

Các tin khác