Cam Lộ: Công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Cam Nghĩa

10:24, Thứ Bảy, 16-1-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 14/1/2021, UBND huyện Cam Lộ đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc Công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Cam Nghĩa kể từ ngày 11/1/2021 đến khi có báo cáo hết dịch của cơ quan chuyên môn.

Người dân thực hiện các phương pháp phòng bệnh cho lợn

Huyện Cam Lộ yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp quyết liệt, tập trung nguồn lực để nhanh chóng khống chế, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng; đề xuất nhu cầu kinh phí, vật tư hóa chất, vắc xin, nhân lực phục vụ phòng chống dịch theo đúng quy định; đồng thời hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ có lợn bệnh bị tiêu hủy theo đúng quy định. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tham mưu cấp kinh phí đầy đủ phục vụ công tác dập dịch và ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn huyện. UBND xã Cam Nghĩa tăng cường kiểm soát chặt chẽ không để lợn và sản phẩm từ lợn vận chuyển ra, vào vùng dịch; các địa phương chưa có dịch phải chủ động và tăng cường công tác phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh để hạn chế nguồn bệnh vào địa bàn, đồng thời xử lý kịp thời nếu có dịch bệnh xảy ra. Các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham gia phòng chống dịch.

                                                                                                                                                                                                                      (BTV)

Các tin khác