• pageHolder.getStart() - 100
  • pageHolder.getNumberObjects() - 110
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
Tin doanh nghiệp

Cho phép Công ty TNHH Tâm Thơ chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO

Công ty TNHH Tâm Thơ vừa được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO (đợt 3) tại Quyết định số 159/QĐ-UBND.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Siêu thị nội thất cao cấp Việt Á

Dự án “Siêu thị nội thất cao cấp Việt Á” của Công ty TNHH MTV Việt A Lighting đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 203/UBND-TM.

Đồng ý cho Công ty Cổ phần điện gió Phong Huy thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Huy

Công ty Cổ phần điện gió Phong Huy đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Huy tại Quyết định số 50/QĐ-UBND.

Cho Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên thuê đất để thực hiện dự án

Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên tại Quyết định số 51/QĐ-UBND.

Cho Công ty TNHH MTV Hải Xuân thuê 4.061m2 đất để thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH MTV Hải Xuân thuê đất để thực hiện dự án Điểm trưng bày sản phẩm đặc trưng huyện và thương mại dịch vụ khu du lịch sinh thái Trà Lộc.

Cho Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3

Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 tại Quyết định số 3961/QĐ-UBND.

Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị giao trả lại một phần diện tích đất đã thuê tại huyện Vĩnh Linh

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3902/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại xã Vĩnh Hòa và thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.

Đồng ý cho Công ty TNHH Sản xuất chế biến gỗ Huy Hoàng thuê đất để thực hiện dự án

Công ty TNHH Sản xuất chế biến gỗ Huy Hoàng đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất mộc dân dụng – ván ép phủ phim tại Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 04/01/2021.

Đồng ý cho Công ty TNHH Tổng hợp May Phúc Thịnh thuê đất để thực hiện dự án

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Tổng hợp May Phúc Thịnh thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và gia công may mặc xuất khẩu.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »