Ban Tổ chức Tỉnh ủy

10:26, Thứ Năm, 14-3-2024

- Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà

- Điện thoại: (0233) 3564466

- Fax: (0233) 3564466

- Email:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động  
LÃNH ĐẠO BAN
1 Phan Văn Phụng UVBTVTU, Trưởng Ban    0913.485.575  
2 Nguyễn Đức Lập Phó trưởng Ban thường trực    0917.485.225  
3 Hồ Ngọc Ánh Phó trưởng Ban    0914.720.368  
4 Nguyễn Phi Cường Phó trưởng Ban    0976.070.000  
VĂN PHÒNG
1 Hoàng Thị Lê Mai Chánh Văn phòng   0915.075.363  
2 Nguyễn Công Tuấn Phó Chánh Văn phòng   0913.485.924  
3 Trương Tuấn Thành Chuyên viên chính    0941.391.392  
4 Lê Thị Mỹ Hiền Chuyên viên    0916.024.369  
5 Phan Thị Hoài Thương Chuyên viên   0942.579.114  
6 Nguyễn Thị Kim Anh Chuyên viên   0935.016.026  
7 Nguyễn Thị Nga Kế toán   0869.039.371  
8 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Văn thư   0948.459.777  
9 Lê Trung Thông Lái xe   0935.272.273  
10 Nguyễn Đức Hùng Lái xe   0946.797.456  
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng phòng    0915.618.444  
2 Đỗ Trung Đức Phó trưởng phòng    0946.872.357  
3 Phạm Thị Thu Hà Chuyên viên chính    0944.590.555  
4 Phùng Xuân Hợp Chuyên viên chính    0913.624.308  
5 Phan Thị Ngọc Phương Chuyên viên   0941.346.657  
PHÒNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN
1 Nguyễn Phương Hoạt Trưởng phòng    0919.405.136  
2 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Phó trưởng phòng    0946.009.646  
3 Bùi Ngọc Tú Chuyên viên chính    0949.777.989  
4 Đoàn Thị Mai Duyến Chuyên viên    0916.247.293  
5 Trương Thị Hoài Thơm Chuyên viên    0935.021.084  
PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ
1 Nguyễn Đăng Dương Trưởng phòng    0946.161.246  
2 Trần Ngọc Hoài Phó trưởng phòng    0905.890.368  
3 Hoàng Thị Thu Hằng Chuyên viên    0915.526.634  
4 Tống Thị Thanh Hương Chuyên viên    0945.243.225  
5 Trần Hồng Lĩnh Chuyên viên    0942.776.347  

Các tin khác