Cục Hải quan Quảng Trị

15:54, Thứ Tư, 26-10-2022

- Địa chỉ: 92 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852751
- Fax: 0233 3852751
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh
1 Trần Mạnh Cường Cục trưởng   0913.246.409 cuongtm4@customs.gov.vn
2 Nguyễn An Định Phó Cục trưởng   0905.317.888 dinhna@customs.gov.vn
3 Đinh Ngọc Thanh Phó Cục trưởng   0913.565.136 thanhdn4@customs.gov.vn
4 Hồ Sỹ Trị Phó Cục trưởng   0913.686.667 trihs@customs.gov.vn
Văn phòng
1 Lê Chí Thành Chánh Văn phòng   0905.526.789 lcthanhcustoms@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Phó Chánh Văn phòng   0983.004.222 ngocnguyenhqqt@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thanh Tâm Văn thư   0905.375.199 thanhtamhqqt@gmail.com
Phòng Tổ chức - Cán bộ - Thanh tra
1 Nguyễn Bá Cảnh Trưởng phòng   0913.485.363 bacanhhqqt@gmail..com
2 Trần Ngọc Dũng Phó Trưởng phòng   0913.477.349 dungtnhqqt@gmail.com
Phòng Quản trị - Tài vụ
1 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Trưởng phòng    0935.065.357 ngocmyhqqt@gmail.com
2 Phan Thúy Trinh Kế toán trưởng   0918.693.331 Phanthuytrinh79@gmail.com
Phòng Nghiệp vụ
1 Lưu Việt Hưng Trưởng phòng   0913.449.672 viethungqt@gmail.com
2 Lê Cẩm An Phó Trưởng phòng   0947.191.799 anlchqqt1982@gmail.com
3 Trương Quang Long Phó Trưởng phòng   0983.524.009 quanglonghqqt@yahoo.com.vn
4 Đào Thị Hoa Sen Phó Trưởng phòng   0869.346.999 daothihoasenhqqt@gmail.com
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm
1 Trần Xuân Thành Trưởng phòng   0935.622.559 txthanh.hqqt@gmail.com
2 Nguyễn Thành Quang Phó Trưởng phòng   0914.026.466 thanhquanghqqt@gmail.com
Chi Cục hải quan cửa khẩu Lao bảo
1 Lê Anh Tuấn Chi cục trưởng   0905.009.939 tuanhqqt@gmail.com
2 Trần Duy Linh Phó Chi cục trưởng   0914.444.537 duylinhhqqt@gmail.com
3 Ngô Minh Tuấn Phó Chi cục trưởng   0914.009.515 ngominhtuan@gmail.com
Chi Cục hải quan cửa khẩu La lay
1 Hoàng Bá Linh Chi cục trưởng   0976.195.999 linhhb74@gmail.com
2 Nguyễn Ngọc Hải Phó Chi cục trưởng   0913.449.699 nguyenngochai12345@gmail.com
Chi Cục hải quan cửa khẩu cảng Cửa việt
1 Trần Linh Cảnh Chi cục trưởng   0988.554.444 tranchinh04042009 @gmail.com
2 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Chi cục trưởng   0913.457.815 nmhunghqqt1972@gmail.com
3 Đoàn Quốc Trị Phó Chi cục trưởng   0905.589.777 tridoan123@gmail.com
Đội kiểm soát Hải quan
1 Lê Mai Anh Đội trưởng   0972.744.444 lemaianh2314@gmail.com
2 Lê Hữu Cường Phó Đội trưởng   0905.918.999 huucuongf@gmail.com
3 Nguyễn Đức Hưng Phó Đội trưởng   0913.485.615 duchunghqqt@gmail.com
4 Nguyễn Văn Trí Phó Đội trưởng   0905.168.919 tringuyenvan919@gmail.com
Đội kiểm soát Phòng, Chống ma túy
1 Nguyễn Văn Thủy Đội trưởng   0937.662.288 thuynv2@customs.gov.vn
2 Nguyễn Thành Sơn Phó Đội trưởng   0914.793.999 sonhqqt1507@gmail.com
3 Nguyễn Văn Trì Phó Đội trưởng   0913.485.616 trinvhqqt@gmail.com

Các tin khác