Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

21:4, Thứ Năm, 3-6-2021

Ngày 2/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2205/UBND-NC gửi Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tính ngưỡng, tôn giáo theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, góp phần ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, UBND tỉnh yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung công việc sau:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 cho tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo tin ngưỡng, tôn giáo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh.

Chỉ đạo rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (nhất là địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của các tổ chức chưa được Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo, cấp đăng ký hoạt động tôn giáo) có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; phân công lực lượng đến từng địa bàn trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo, gặp gỡ, chức sắc, người đại diện từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung để tuyên truyền, vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo, thông tin về việc này trước cửa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Đối với địa bàn đã có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng hoặc nguy cơ lây nhiễm cao, yêu cầu tạm dùng triệt để mọi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và an toàn cho người tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng Covid-19” của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có hành vi không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục phối hợp rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo tại địa phương có liên quan đến các ca bệnh từ ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, khoanh vùng, dập dịch.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; nếu phát sinh vấn đề phức tạp, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để được chỉ đạo giải quyết.

Hồng Hà 

Các tin khác