Quyết định bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

14:4, Thứ Hai, 14-6-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các Quyết định, Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp gồm: Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND ngày 13/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2021 (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác