Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố được ủy quyền quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung tạm thời thực hiện phòng chống dịch COVID-19

14:53, Thứ Ba, 28-12-2021

Ngày 28/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Quyết định số 4448/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung tạm thời thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ra quyết định thành lập, phê duyệt danh sách cơ sở cách ly tập trung tạm thời để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, đánh giá và dự báo mức độ nguy cơ cho từng địa bàn, cụ thể từng cụm dân cư, khu phố, dãy phố; thôn, tổ, đội, ấp; xã phường thị trấn để chủ động ra quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung tạm thời tại Quyết định số 878/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 và các quy định liên quan nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.