Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VII: Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

17:31, Thứ Năm, 29-4-2021

(Web Quảng Trị) Sáng 29/4/2021, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UMMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận và cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, rừng để thực hiện các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo quy định tại Điều 55, Luật đầu tư công thì HĐND tỉnh khóa trước sẽ cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho địa phương và nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung thuộc địa phương quản lý để UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định trước ngày 30/4/2021. Vì vậy, để đảm bảo thời gian, yêu cầu về quy định phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển, HĐND tỉnh khóa VII cho ý kiến về tổng nguồn vốn, tỷ lệ bố trí vốn cho các lĩnh vực, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới theo kế hoạch được quy định. Sau khi được cấp có thẩm quyền thẩm định, UBND tỉnh báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương hỗ hợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, trình kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định.

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh là 15.432 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch Trung ương thông báo dự kiến. Tỉnh cũng dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 là 7.940,5, tăng 43% so với mức vốn Trung ương thông báo dự kiến, tương đương 2.400 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: trên cơ sở nội dung được UBND tỉnh chuẩn bị khá chu đáo, chất lượng và ý kiến thẩm tra của ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dân chủ tập trung thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là nội dung quan trọng, đảm bảo cơ chế, thủ tục chặt chẽ để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định đúng theo quy định của Luật đầu tư công. Đây là kế hoạch hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với quyết tâm “Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giữ vai trò chủ đạo, có tính chất là vốn mồi để thu hút hiệu quả các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Vì vậy, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; đẩy mạnh xã hội hóa để huy động ngày càng nhiều hơn các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo. Lồng ghép các nguồn vốn do tỉnh quản lý để phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm hoàn thành, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng, nhất là các dự án quan trọng, có tác động liên vùng, tạo đột phá và động lực phát triển gắn với giải quyết hài hòa nhu cầu phát triển bức xúc của các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác