Văn phòng Tỉnh ủy

7:46, Thứ Tư, 1-11-2023

- Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà

- Điện thoại: (0233) 3852520

- Fax: (0233) 3552114

- Email: vptu@quangtri.gov.vn 

- Website: http://tinhuyquangtri.vn/

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Lê Thế Quảng Chánh Văn phòng   0915034532  
Nguyễn Trung Hải Phó Chánh Văn phòng 0233 3853481 0914183050 nguyentrunghai@quangtri.gov.vn
Mai Chiếm Trung Phó Chánh Văn phòng 0233 3853188 0914252155  
Trần Bình Thuận Phó Chánh Văn phòng 02333852407 0903577307  
Hoàng Thị Lệ Trưởng phòng HC - LT 0233 3552113 0913485514  
Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng phòng Tổng hợp 02333852640 0941391647  
Nguyễn Xuân Thọ Trưởng phòng Quản Trị 02333853304 0935840357  
Nguyễn Công Sanh Trưởng phòng Tài chính Đảng 02333851666 0989157217  
Nguyễn Xuân Quân Trưởng phòng Cơ yếu- CNTT 02333555407 0905013159  

Các tin khác