Thường trực Tỉnh ủy

9:8, Thứ Tư, 3-3-2021

 

 
 

Lê Quang Tùng
UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

 

 
 

 
 

Nguyễn Đăng Quang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 

 
 

 
 

Võ Văn Hưng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Các tin khác