Thường trực Tỉnh ủy

14:9, Thứ Sáu, 7-8-2020

     
  Lê Quang Tùng
UV dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
 
     
  Nguyễn Đăng Quang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 
     
 

Võ Văn Hưng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Các tin khác