Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

10:21, Thứ Ba, 18-2-2020

- Địa chỉ: KP1 Đông Lương - TP Đông Hà Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3591200
- Fax: 0233 3564682

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Tài Ba Cục trưởng 0233 3859885 0903549434 bant.qti@moj.gov.vn
Lê Thị Mỹ Hạnh P.Cục trưởng 0233 3563685 0903585369 hanhltm.qti@moj.gov.vn
Mai Anh Tuấn P.Cục trưởng 02333852148   tuanma.qti@moj.gov.vn
Trần Thị Hoa P.Cục trưởng 02333584455   hoatt.qti@moj.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Tuệ Phó Chánh Văn phòng 0233 3563683   tuenm.qti@moj.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phạm Vũ Ngọc Minh Trưởng phòng 0233 3587686   minhpv.qti@moj.gov.vn
PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
Trương Văn Đới Trưởng phòng 0233 3568575 0946784555 doitv.qti@moj.gov.vn
Bùi Thị Bích Phượng Phó Trưởng phòng     phuongbtb.qti@moj.gov.vn
PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Lê Đức Hòa TP Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo 0233 3568575   hoald.qti@mọ.gov.vn
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Ngô Ngọc Tú Chi cục trưởng      
Trần Thị Lý Phó Chi cục trưởng      
Võ Đình Đạo Phó Chi cục trưởng      
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Đào Thị Nhung Chi cục trưởng   0978631471  
Nguyễn Quốc Hùng Phó Chi cục trưởng      
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĨNH LINH
Nguyễn Thị Kim Anh Chi cục trưởng   0854674333  
Lê Xuân Ninh Phó Chi cục trưởng      
Tạ Công Tuấn Phó Chi cục trưởng      
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GIO LINH
Nguyễn Thị Hiền Chi cục trưởng      
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Chi cục trưởng      
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA
Phan Nhật Việt Chi cục trưởng      
Vũ Hải Sơn Phó Chi cục trưởng      
Nguyễn Ngọc Cường Phó Chi cục trưởng      
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DAKRÔNG
Trần Ngọc Văn Chi cục trưởng      
Văn Viết Phúc Phó Chi cục trưởng      
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAM LỘ
Nguyễn Ngọc Lành Chi cục trưởng      
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HẢI LĂNG
Trần Văn Đạt Chi cục trưởng      
Nguyễn Xuân Đức Phó Chi cục trưởng      
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRIỆU PHONG
Nguyễn Trình Chi cục trưởng      

Các tin khác