Xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2021

8:29, Thứ Tư, 29-12-2021

Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 6368/UBND-NC gửi Sở Nội vụ về việc xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2021.

Công văn nêu rõ:

Thực hiện ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Thông báo số 13- TB/BCSĐ ngày 22/11/2021 về kết luận họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ngày 22/11/2021, xét đề nghị của Sở Nội vụ về việc xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2021, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất số lượng và vị trí việc làm xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2021, cụ thể như sau:

1.1. Xét tuyển đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ: 02 chỉ tiêu, gồm:

- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp/phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp tại Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kinh tế học; các ngành: Kinh tế (thuộc các lĩnh vực), Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính- Ngân hàng, Kế hoạch, Kiểm toán.

-01 Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế tại Cơ quan Sở Nội vụ, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kinh tế học, Khoa học chính trị, Luật; các ngành: Kinh tế (thuộc các lĩnh vực), Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng.

1.2. Xét tuyển trước đối tượng là người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học (là người được UBND tỉnh cử đi học theo đề xuất của UBND huyện Đakrông và sau khi tốt nghiệp về công tác tại huyện Đakrông) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Sau đó nếu còn tiêu chí thì mới thực hiện quy trình xét tuyển đối với đối tượng người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP: 04 chỉ tiêu tại các vị trí việc làm sau:

- 01 Chuyên viên Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân tại Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đakrông, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kinh tế học; các ngành: Kinh tế (thuộc các lĩnh vực), Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng.

- 01 Chuyên viên Quản lý thi đua - khen thưởng kiêm Quản lý tôn giáo tại Phòng Nội vụ huyện Đakrông, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Luật, Kinh tế học; các ngành: Kinh tế (thuộc các lĩnh vực), Quản lý nhà nước (Hành chính), Khoa học quản lý, Quản lý công.

- 01 Chuyên viên Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Phòng Nội vụ huyện Đakrông, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kinh tế học, Khoa học chính trị, Luật; các ngành: Kinh tế (thuộc các lĩnh vực), Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản lý công.

-01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp/theo dõi lĩnh vực Nội chính - Tổng hợp tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Đakrông, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kinh tế học, Khoa học chính trị, Luật; các ngành: Kinh tế (thuộc các lĩnh vực), Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng.

2. Giao Sở Nội vụ:

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh tổ chức xét tuyển công chức đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức.

- Thông báo tuyển dụng đảm bảo các nội dung quy định và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thông báo công khai danh mục tài liệu ôn tập theo từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức thực hiện việc xét tuyển công chức.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc xét tuyển công chức theo đúng quy định./

Xem chi tiết

Các tin khác